Manas dzīves Arhitekts

Kad arhitekts uzprojektē celtni,tad katrai detaļai ir savs pielietojums, kam arhitekts to ir paredzējis. Katrai detaļai ir sava unikāla vieta kopējā celtnē. Dievs ir kā Arhitekts un Viņš mūs izveidojis noteiktam mērķim: būt perfektai, skaistai, derīgai, veselai un nesabojātai detaļai Viņa celtnē. Mūsu uzdevums ir meklēt Viņu un Viņa prātu, Viņa plānu mūsu dzīvei, jo […]