Pāvila vēstule filipiešiem 2:13
Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc Sava labā prāta. 

Lasīt internetā