Pāvila 1. vēstule Tesalonīkiešiem 5:18

Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.

Lasīt internetā