Lūkas evaņģēlijs 1:37

jo Dievam nekas nav neiespējams.

Lasīt internetā