Marka evaņģēlijs 16:16

Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

Lasīt internetā