Mateja evaņģēlijs 3:2
www.bible.com/lv/bible/488/MAT.3.RT65

Marka evaņģēlijs 1:14-15
www.bible.com/lv/bible/488/MRK.1.RT65

Apustuļu darbi 2:38-39 un 3:18-21
www.bible.com/lv/bible/488/ACT.2.RT65
www.bible.com/lv/bible/488/ACT.3.RT65