Jāņa evaņģēlijs 14:1-4
bible.com/lv/bible/488/JHN.14.RT65

Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:12-58
bible.com/lv/bible/488/1CO.15.RT65