Jāņa evaņģēlijs 14:1 

Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!

Lasīt internetā