2.  vēstule Timotejam 2:13

Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš paliek uzticīgs, jo Viņš nevar Sevi pašu aizliegt.

Lasīt internetā