Jāņa evaņģēlijs 1:12-13 un 3:3-8
www.bible.com/lv/bible/488/JHN.1.RT65
www.bible.com/lv/bible/488/JHN.3.RT65

Pētera 1. vēstule 1:23
www.bible.com/lv/bible/488/1PE.1.RT65