Mateja evaņģēlijs 5:48 

Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.

Lasīt internetā