Jāņa evaņģēlijs 10:27

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko.

Lasīt internetā