Mateja evaņģēlijs 4:4

Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.

Lasīt internetā

Lūkas evaņģēlijs 8:11

Bet šī ir tā līdzība: sēkla ir Dieva vārds.

Lasīt internetā