Pāvila vēstule efeziešiem 5:16

izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas!

Lasīt internetā