Jāņa evaņģēlijs 13:16

Patiesi, patiesi Es jums saku: kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtījis.

Lasīt internetā