Kā lasīt Jauno Derību

Treneri, kādēļ daži sportisti sasniedz lielākus panākumus nekā citi? Vai tiem ir īpašs talants?
Ne tikai dabas dotībām ir būtiska nozīme. Pasaules klases sportisti no citiem atšķiras ar augstu pašdisciplīnu un spēju organizēt savu treniņu darbu.
Izskatās, ka garīgā dzīve arī prasa disciplīnu...
Tieši tā! Arī Bībeles lasīšanai un studēšanai nepieciešama organizētība un regularitāte. Tādēļ piedāvāju tev Bībeles lasīšanas plānu.

1. Ieplāno sev laiku ikdienas lasīšanai no rīta vai vakarā. Sākumā tās var būt apmēram desmit minūtes, bet vēlāk, pusstunda un vairāk.

2. Sameklē mierīgu, klusu vietu, pēc iespējas tālāk no televizora, radio un telefona, lai vari koncentrēties pārdomām.

3. Paņem pildspalvu un piezīmju grāmatiņu, lai veiktu pierakstus Jaunās Derības lasīšanas laikā un atzīmētu visu, ko Dievs tev māca. Ja pieraksti būs veikti rūpīgi, laiku pa laikam pāršķirstot piezīmju grāmatiņu, tev būs iespējams redzēt, kā Dievs tev atklāj Sevi un kā Viņš maina tevi.

Dienās, kad tev trūkst vēlēšanās sekot šim plānam, paturi prātā, ka uzvaras pamatā ir pacietība un neatlaidība. Ticības dzīve ir maratona skrējiens, nevis sprints.
  • Vērsies pie Dieva ar lūgumu palīdzēt lasīšanā. [2 minūtes]

 

  • Izlasi īsu Bībeles fragmentu, piemēram, vienu stāstu, domu, nodaļu, un apdomā to. (Lai atvieglotu tavu izvēli, piedāvājam sadaļas “Zināmākās rakstu vietas Jaunajā Derībā” un “Dieva Vārds dažādām dzīves situācijām”.) Atzīmē galvenās personas. Padomā, ko Dievs vēlas tev pavēstīt. Pārdomā, kā uzrakstītais attiecas uz cilvēkiem vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā. [3 minūtes]

 

  • Pieraksti, ko Dievs tev atklājis un kāda varētu būt tava atsaucība Viņa teiktajam. Iespējams, ka tev nepieciešams kaut ko izmainīt savā dzīvē, sekot piemēram, izsūdzēt grēkus vai sākt paklausīt kādam no Dieva likumiem. Padomā, kāds varētu būt tavs nākamais solis, lai vēl vairāk tuvotos Dievam. [3 minūtes]

 

  • Pateicies Dievam par to, ko Viņš tev atklājis. Lūdz Viņam palīdzību, spēku un drosmi īstenot dzīvē to, ko šodien uzzināji. Aizlūdz arī par saviem tuvajiem cilvēkiem. [2 minūtes]
  • Sākumā vērsies pie Dieva, koncentrē savas domas uz Viņu. Pateicies Viņam un sniedz Viņam slavu. Lūdz, lai Viņš vada tevi, kad lasīsi Viņa vārdus. [5 minūtes]

 

  • Izlasi fragmentu no Jaunās Derības (skat. sadaļu “28 dienu lasīšanas plāns”). Padomā, kas šajā fragmentā teikts par Dievu un kas teikts par cilvēku. Kāda ir šī fragmenta pamatdoma? Pieraksti savas atbildes. [15 minūtes]

 

  • Pārlasi fragmentu un apdomā, kādas līdzības saskatāmas starp Bībelē aprakstīto laikmetu un mūsdienu pasauli. Pacenties šajā Bībeles fragmentā saskatīt mūžīgi nemainīgo patiesību, kas aktuāla cilvēkiem vienmēr. Ko tev vajadzētu darīt, ņemot vērā šeit rakstīto? Ko Dievs vēlas izmainīt tevī? Pieraksti savās pārdomās gūtās atbildes. [10 minūtes]

 

  • Lūdz Dievu un pieraksti konkrētus nākamos soļus, kurus nepieciešams veikt, lai īstenotu iepriekš aprakstītos nodomus savā dzīvē. Rūpīgi pierakstīti soļi palīdzēs tev pārbaudīt sevi pēc kāda laika, lai pārliecinātos, ka sadarbībā ar Dievu nodomi tikuši īstenoti. [5 minūtes]

 

  • Slavē Dievu un pateicies Viņam par Viņa vārdā atklātajām mūžīgajām patiesībām. Vērsies pie Dieva ar lūgumu palīdzēt īstenot praksē to, ko šodien uzzināji. Aizlūdz arī par citiem cilvēkiem. [5 minūtes]

Pielieto plānu padziļinātai lasīšanai un izlasi visu Jauno Derību gada laikā. Sadaļā “Gada plāns Jaunās Derības lasīšanai” tev ir iespēja atzīmēt izlasītās nodaļas, lai sekotu līdzi savam progresam. Tev nav jāgaida jauna gada sākums, vari sākt realizēt šoplānu jebkurā brīdī.

Kad Jaunā Derība izlasīta, iesakām tev sameklēt un izlasīt arī Veco Derību, lai izprastu Bībelē atklāto Dieva vēsti kopumā.

Bībelē apslēptajām patiesībām ir vairāki slāņi, tādēļ nepietiek to izlasīt tikai vienu reizi. Jo dziļāk raksi, jo vairāk dārgumu atradīsi! Lasi un pārdomā Dieva Vārdu atkal un atkal savā ikdienā, sāc dzīvot saskaņā ar to, un tu piedzīvosi nozīmīgas izmaiņas savā dzīvē. Šajā grāmatā iekļautie cilvēku dzīvesstāsti ir liecība par to, kādas izmaiņas cilvēku dzīvē ienes Dieva Vārda lasīšana un dzīvas,
personīgas attiecības ar Jēzu Kristu.

Dalīties: