STARTĒT — BET KĀ?

Visiem, kuri sportā jau sasnieguši kādus panākumus, dziļi sirdī ir zināmas ilgas. Tās ir ilgas pēc lielākām un svarīgākām lietām dzīvē kā tikai sports. Atrodoties nepārtrauktā spriedzē starp sakāvēm un uzvarām, panākumiem un neveiksmēm, prātā nāk jautājums, vai ir uz šīs zemes kaut kas stabils, nemainīgs un mūžīgs, uz ko var paļauties?

Šī mājas lapa Tev dāvā iespēju iepazīties ar dažādu cilvēku liecībām (skat. “Dzīvesstāsti”) un uzzināt, kā tie savām trauksmainajām dzīvēm atraduši stabilu pamatu — Jēzu Kristu. Katra cilvēka ceļš pie Jēzus ir atšķirīgs, bet visi atzīst, ka ticībā Jēzum ir dzīves lielākā un nozīmīgākā uzvara.

Ticības skrējiens cilvēka dzīvē ir izaicinājumu pilns, bet atalgojums par to neizmērojami pārāks. Šeit vari iepazīties ar dažām atziņām, lai labāk saprastu, ko nozīmē doties ticības skrējienā un kas tevi tajā sagaida.

Ticības skrējiens… Skan nedaudz dīvaini, un tomēr šķiet, ka dziļi sirdī es to saprotu. Treneri, uz ko man jābūt gatavam?
Pirmkārt, prieks par tavu lēmumu piedalīties! Otrkārt, ir laba ziņa! Lasot Bībeli, tu vari rast atbildes un mācīties no cilvēkiem, kuri sekmīgi pabeiguši savu ticības ceļu. Vissvarīgākās ir tavas attiecības ar Galveno Treneri. Ticības skrējiena būtība ir skriet Viņa vadībā.

Visiem sen zināms, ka skatītāji labāk par pašiem spēlētājiem zina, ko un kā labāk darīt, lai uzvarētu sacensībās. Tomēr vienlaicīgi mēs visi saprotam, ka sacensību iznākumu patiesībā veido tie, kas darbojas sporta arēnā, nevis tie, kas sēž tribīnēs. Skatītāji var palīdzēt vai traucēt ceļā uz uzvaru, bet balva par uzvaru tiek piešķirta tikai dalībniekiem. Tādēļ pirmais lēmums, kas katram jāpieņem: spert soli ticībā un būt dalībnieku vidū vai arī palikt tikai skatītājos. Ticība ir cerības pamatā. Tā pārliecina par neredzamām lietām (Ebrejiem 11:1). Pieņemt Jēzu Kristu ticībā — tas nozīmē ne tikai atzīt Dieva eksistenci ar prātu. Tas nav tikai milzīgs emocionāls pārdzīvojums. Ticības solis ir arī stipras gribas lēmums — vēlēšanās pakļauties Dievam un dāvāt Viņam visu savu dzīvi.

Iespējams, ka tu jau sāc apsvērt iespēju piedalīties ticības skrējienā, bet šaubies, vai spēsi kvalificēties. Aizmirsti par to! Dievam neinteresē tavi sasniegumi. Viņam ir svarīgi, kas notiek tavā sirdī. Jēzus nejautā: “Vai tu spēsi sekot man?” Viņš pats dod cilvēkiem šīs spējas (Filipiešiem 4:13, Jūdas 1:24-25). Viņš jautā: “Vai tu vēlies sekot man?” Tev ir tiesības izvēlēties — pieņemt vai noraidīt Jēzus piedāvājumu: “Seko man!”. Un neaizmirsti, ka izvairīšanās atbildēt arī ir atbilde. Dievs ir tavs Radītājs, un Viņam par tevi ir zināms it viss. Viņš zina tavus centienus un cerības. Viņš zina gan tavus labos nodomus, gan kļūdas. Viņa bezgalīgo mīlestību nav iespējams nopelnīt nekādā veidā, jo tā ir dāvana (Efeziešiem 2:8-9).

Pats par sevi saprotams, ka tam, kurš piedalās sacīkstēs, ir jāpieņem spēles noteikumi. Dalībnieks, kurš nevēlas pieņemt noteikumus, agrāk vai vēlāk tiek diskvalificēts. Ticības skrējiena noteikumus nosaka Dievs un atklāj tos cilvēkiem Bībelē. Nopietna attieksme pret Bībeles atklāsmēm un to pieņemšana ienesīs tavā dzīvē daudz nozīmīgākas sekas nekā sekošana jebkurai citai likumu un noteikumu kopai. Cilvēkam, kurš lasa Bībeli un izvēlas dzīvot saskaņā ar to, ir jābūt gatavam, ka viņa sirds attieksme pret Dievu un citiem cilvēkiem, kā arī raksturs un dzīvesveids izmainīsies.

Lasot Bībeli, iespējams gūt daudz interesantu atziņu. Piemēram, uzzināt, ka visi cilvēki ir grēkojuši (Romiešiem 3:23; 1. Jāņa 1:8). Kas ir grēks? Grēks — tā nav tikai noteikta darbība, pārkāpjot Dieva likumus. Ieskatoties dziļāk, saprotam, ka grēks ir sirds stāvoklis, sirds vēlme dzīvot dzīvi bez Dieva (Marka 7:20-23). Grēks kā dziļa aiza atdala cilvēku no svētā Dieva, un šī nošķirtība ir garīgā nāve. Uzzinām arī to, ka Jēzus Kristus ir ieguvis uzvaru pār garīgo nāvi un dāvā šo uzvaru ikvienam cilvēkam, kurš Viņam tic (Jāņa 11:25-26; 1. Korintiešiem 15:54-57). Dievs aicina ikvienu cilvēku atzīt savus grēkus un novērsties no tiem (Ebrejiem 12:1; 1. Jāņa 1:9).

Jēzus Kristus jau ir izcīnījis mūžīgo uzvaru pār grēku un nāvi! Kā? Dievs zināja, ka mēs esam pārāk vāji un nespējam dzīvot nevainojamu, svētu dzīvi, tādēļ pats izcīnīja šo uzvaru pār grēku un nāvi. Nekad neviens nav cīnījies tik neatlaidīgi par mums kā Dievs. Jēzus Kristus ir vienīgais cilvēks, kurš uz šīs zemes nodzīvojis pilnīgi svētu un nevainojamu dzīvi. Savas dzīves noslēgumā, pienaglots uz krusta, Jēzus izcieta pazemojumus un vienu no smagākajām agonijām. Viņš šo cīņu izcīnīja mūsu vietā tādēļ, ka mīl mūs. Bībelē teikts: “Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu dzīvot taisnu dzīvi; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” (1. Pētera 2:24). Tā izskatījās kā sakāve, bet patiesībā bija uzvara! Un pats pārsteidzošākais — Jēzus to izdarīja, negaidot mūsu lūgumu! Tik ļoti Viņš mīl visus cilvēkus! Jēzus Kristus ir ticības skrējiena iesācējs un uzvarētājs, tādēļ mums vienmēr jāskatās uz Viņu un jādzīvo mīlestībā tā, kā to darījis Viņš (Ebrejiem 12:1-2).

Neskatoties uz to, ka Jēzum ir viss, kas mums cilvēkiem nepieciešams, Viņš neuzspiež mums sevi. Viņš ļauj izvēlēties. Bet tos, kuri izvēlas uzticēt savas dzīves Jēzum un vēlas būt Viņa neuzvaramajā komandā, Jēzus Kristus nekad neatraida (Mateja 11:28-30). Jēzus nesola, ka atbrīvos cilvēkus no visām problēmām un rūpēm uz šīs zemes, bet aicina savus komandas biedrus ticībā uz Viņu turēt drošu prātu jebkuros apstākļos, jo Viņš pasauli ir uzvarējis un Viņa komanda līdz ar Viņu (Jāņa 16:33; 1. Jāņa 5:5). Jēzus attīra mūsu pagātni, vada mūs tagadnē un zina visu, kas mūs gaida nākotnē. Viņam var droši uzticēties. Viņš, kurš zina tavas stiprās un vājās puses labāk nekā jebkurš cits, atbalstīs tevi un vadīs ceļā uz pilnību. Viņš ir vislabākais dzīves Treneris!

Sekošana Jēzum ir ne tikai labāks dzīves ceļš, tā ir pati DZĪVE! Jēzus ir uzveicis nāvi un iznīcību, dāvājot cilvēkiem mūžīgo dzīvi (Romiešiem 6:23). “[..] aizmirsdams to, kas aiz muguras, tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi — iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū”  (Filipiešiem 3:13-14) — tā ir jaunā dzīves perspektīva, par kuru vari izlasīt cilvēku liecībās šajā mājaslapā. No tava lēmuma būs atkarīgs, vai to iegūsi arī tu. Šis ir nopietns lēmums, jo galu galā tas ietekmēs visu tavu dzīvi. Tas, kurš izvēlēsies sekot Jēzum, piedzīvos, ka mainās viņa plāni, intereses, mērķi. Personības pārveide būs tik dziļa, ka Bībele to raksturo kā jaunu cilvēku (2. Korintiešiem 5:17). Padomā, vai ir prātīgi laist garām šādu iespēju?

Sportā tev bieži nākas pieņemt atbildīgus un izšķirošus lēmumus, kas ietekmē turpmāko sacensību gaitu. Tagad tu esi aci pret aci ar Dievu, un tavās rokās ir lēmums, kas ietekmēs tavu turpmāko dzīvi. Ja pieņemsi lēmumu iziet uz starta un sākt savu personīgo ticības skrējienu, piedzīvosi brīnišķīgāko uzvaru savā dzīvē — uzvaru, kuru tev dāvā Jēzus Kristus (1. Korintiešiem 15:57). Kā iespējams startēt un pieņemt šo uzvaru savā dzīvē? Ar lūgšanu. Lūgšana ir saruna ar Dievu. Tajā svarīgi nevis precīzi formulējumi, bet tavas sirds godīgums un patiesums. Jēzus apsola: “Lūdziet, un jums tiks dots!” (Lūkas 11:9). Bībelē ir teikts, ka Dievs uzklausa visu, ko mēs lūdzam pēc Viņa gribas (1. Jāņa 5:14).

Ticības skrējiens ir garš un nogurdinošs. Svarīgi, lai noguruma brīdī tu neizstātos, bet neatlaidīgi turpinātu iesākto virzību. Skrējēji no savas pieredzes zina vislabāk, kā biedra plecs spēj motivēt un pacelt brīdī, kad pārņem slinkums vai nogurums. Skriet kopā ir drošāk, jo tad, kad viens klūp, otrs var palīdzēt piecelties. Dieva Vārds aicina ticīgos turēties kopā, lai kopējās sanāksmēs pagodinātu Dievu ar slavas un pielūgsmes dziesmām, stiprinātu viens otru ar liecībām par Dieva darbiem, kopējām lūgšanām un aizlūgšanām citam par citu, lai palīdzētu cits citam praktiskajās vajadzībās, kopā lasītu Bībeli un mācītu cits citu, atgādinot Dieva vārda patiesības (Apustuļu darbi 2:42-47; Ebrejiem 10:23-25). Tādēļ nepaliec vienatnē, bet pievienojieties uzticīgu Kristus sekotāju kopienai, lai, skrienot līdz galam pilnīgā uzticībā Jēzum Kristum, kopā ar citiem piedzīvotu galīgo uzvaru, saņemot Kunga (sava galvenā Trenera) piešķirto taisnības vainagu (2. Timotejam 4:7-8).

Dalīties: