Es tiecos pēc mūžīgās godalgas

Esmu pārliecināts, ka dzīvē viss nostājas savās vietās, ja dzīvojam ar apziņu, ka esam radīti dzīvot Dieva godam mūžībā, nevis savam godam šajā laicīgajā pasaulē. Cik sevi atceros, vienmēr esmu bijis ļoti aktīvs un ar lielu vēlmi uzvarēt. Bērnībā izmēģināju spējas tenisā, volejbolā, peldēšanā, līdz patiesi atradu sevi basketbolā. Sāku iet VEF basketbola skolā 13 […]