#2 mīlestības motivācija

Dievs tevi mīl — tā ir tava galvenā motivācija dzīvē un sportā

Kas mani motivē darīt to, ko es daru?
Ja tava motivācija ir svārstīga, tas ietekmē tavu sportisko izpildījumu. Lai tu varētu būt pastāvīgs un cīnīties ar vienādu atdevi neatkarīgi no apstākļiem un sasniegumiem, ir vajadzīga nemainīga motivācija.

1. Es esmu pieņemts un vērtīgs (Romiešiem 15:7).
2. Es nekad neesmu viens (Ebrejiem 13:5, Romiešiem 8:38-39).
3. Es vienmēr varu paļauties uz Dievu, jo Viņš ir uzticams (Filipiešiem 1:6, 2. Tesalonīkiešiem 3:3).
4. Man ir Kristus prāts (1. Korintiešiem 2:16, 2. Timotejam 1:7).
5. Man ir cerība (Romiešiem 15:13, Kolosiešiem 1:27).
6. Es esmu nevainojams Dieva priekšā un atzīts pilnībā (Ebrejiem 10:14, Kolosiešiem 2:13-15).
7. Es esmu svēts – izredzēts un nošķirts Dievam (Efeziešiem 1:4, 1. Pētera 2:9-10).
8. Man nekā netrūkst (Filipiešiem 4:19).
9. Es esmu brīvs (2. Korintiešiem 3:17, Romiešiem 6:7,18).
10. Es esmu brīvs no bailēm (2. Timotejam 1:7, 1. Jāņa 4:18).
11. Es dzīvoju ticībā (Romiešiem 1:17, 2. Korintiešiem 5:7).
12. Man ir spēks (Filipiešiem 4:13, 2. Timotejam 1:7).
13. Es esmu uzvarētājs (Romiešiem 8:37, 1. Jāņa 5:4-5).
14. Man ir gudrība (1. Korintiešiem 1:30-31, Jēkaba 1:5).
15. Man ir atbalsts un mierinājums (2. Korintiešiem 1:3-4).
16. Es esmu pasargāts (Jāņa ev. 17:15-16, Filipiešiem 4:7, 2. Tesalonīkiešiem 3:3, Jūdas 1:1-2, 24-25).
17. Es esmu pilnībā mīlēts un pieņemts (Romiešiem 5:8-9, 8:38-39, Efeziešiem 2:4-5, 5:1-2).
18. Es esmu Dieva bērns (Romiešiem 8:16, Galatiešiem 4:6-7, Efeziešiem 1:5).
19. Man ir pilnībā piedots (Efeziešiem 1:7-8, Ebrejiem 10:14-18).
20. Es esmu attaisnots (Romiešiem 3:24, 1. Korintiešiem 1:30).
21. Manī ir Svētais Gars (Apustuļu darbi 1:8, Galatiešiem 4:6, 1. Korintiešiem 3:16).
22. Man ir tieša pieeja Dievam (Jāņa ev. 14:6-7, Efeziešiem 2:6, Ebrejiem 4:16).
23. Es esmu bez vainas (Jūdas 1:24, Romiešiem 8:1-2).
24. Es esmu radīts labiem darbiem (Efeziešiem 2:10).
25. Es esmu jauns radījums (2. Korintiešiem 5:17).
26. Man ir dota vara pār sātanu (Lūkas ev. 10:17-20, Kolosiešiem 1:13, 1. Jāņa 4:4).
27. Man ir miers ar Dievu (Romiešiem 5:1-2).
28. Es esmu gaisma pasaulē (Mateja ev. 5:14).
29. Man ir piešķirts mūžīgais mantojums (Romiešiem 8:16-17, Efeziešiem 1:13-14).
30. Es būšu debesīs kopā ar Jēzu Kristu (2. Korintiešiem 5:1, Filipiešiem 3:20).
31. Man ir mūžīga drošība (1. Jāņa 5:11-13, Jāņa 10:27-30).
32. Man ir dotas Gara dāvanas, lai es kalpotu Dievam un cilvēkiem (Romiešiem 12:6-8, 1. Korintiešiem 12:1-11).

Dalīties:

PASAULES DOTĀ
PAŠVĒRTĪBAS FORMULA:

TAVS IZPILDĪJUMS
+ CITU CILVĒKU DOMAS PAR TEVI
= TAVA VĒRTĪBA

DIEVA DOTĀ
PAŠVĒRTĪBAS FORMULA:

DIEVA DOMAS PAR TEVI
= TAVA VĒRTĪBA