Rihards Mencis  //  Galda teniss

DZĪVES JĒGA IR JĒZŪ KRISTŪ

Kad man bija pieci gadi, sāku nodarboties ar sportu. Sākumā ar peldēšanu, tad basketbolu, līdz pieņēmu lēmumu palikt pie tā, kas man padevās vislabāk —galda tenisa. Jau agrā vecumā (man bija aptuveni 14 gadu) nokļuvu pieaugušo izlasē. Likās, ka esmu pareizajā vietā. Guvu panākumus Eiropā starp saviem vienaudžiem. 18 gadu vecumā aizbraucu uz Vāciju, kur trīs gadus spēlēju galda tenisu profesionāli. Pasaulīgām acīm skatoties no malas, likās, ka man ir viss, par ko kādreiz sapņoju, bet, kad ieskatījos godīgi savā sirdī, tad sastapos ar tukšumu, garīgu panīkumu, vārdu sakot, jutos nelaimīgs. Es daudz sportoju, bet neredzēju tajā piepildījumu, tādēļ izlēmu pārtraukt aktīvās sporta gaitas. Man radās jautājumi, uz kuriem vēlējos atbildes. Piemēram, kāda ir dzīves jēga? Tagad, atskatoties uz savu dzīvi, es redzu, ka jau toreiz Dievs pats ielika vēlmi manā sirdī sākt Viņu meklēt.

Sākās mans atgriešanās ceļš pie dzīvā Dieva. Es izlēmu uzzināt vairāk par Radītāju (Dievu). Neplānoti nokļuvu kādās kristībās un pamanīju, ka kristiešos bija kas tāds,kā manī nebija — mīlestība. Es vēlējos šo Dievišķo mīlestību, kura izstaroja no ticīgajiem. Sākotnēji pieņēmu lēmumu apmeklēt baznīcu, lai uzzinātu vairāk par Radītāju un cilvēces dzīves mērķi. Pēc kāda laika tiku kristīts draudzē, kuru apmeklēju, un likās, ka viss ir lieliski. Bet tajā pašā laikā manā sirdī, raksturā, dzīvē nekas neizmainījās. Manī nebija redzami atgriešanās augļi, kā tas rakstīts vēstulē efeziešiem: “Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiess. Pārliecinieties, kas ir patīkams Kungam. Nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos ,bet gan atmaskojiet tos.”

Mana patiesā atgriešanās pie Dieva notika 28 gadu vecumā, kad apzināti no visas sirds pieņēmu lēmumu sekot Jēzum Kristum jeb dzīvot saskaņā ar Bībeli. Apmēram vienu gadu apmeklēju Bībeles koledžu un padziļināti iepazinos ar Dzīvo Dieva Vārdu jeb Bībeli. Tas paātrināja manu izpratni par Dievu un Viņa gribu.

Šodien vēl joprojām sportoju, piedalos Latvijas čempionātos galda tenisā un joprojām izcīnu medaļas, bet tagad jau ar citu skatu uz dzīves jēgu. Jēzus ir manas dzīves centrā.

Jēzus Kristus ir sacījis: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani.” Dievs ir atvēris manas acis un parādījis, ka nav nekā svarīgāka uz šīs zemes par mūžīgās dzīvības iemantošanu, un to var izdarīt, tikai dzīvojot saskaņā ar Bībeli un atzīstot, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Jēzus māca, ka tos, kas dzird un dara Viņa Vārdus, Dievs ņems pie sevis. Nav svarīgi, kādā konfesijā cilvēks atrodas, ir svarīgi, ka viņš studē Bībeli un dara tā, kā tur rakstīts, jeb seko Jēzum.

Tagad, kad gūstu panākumus sportā vai citās dzīves sfērās, man ir tas gods pagodināt Kungu Jēzu Kristu, jo manā dzīvē ir ienācis Dieva miers, prieks, mīlestība. Tas viss ir pieejams katram cilvēkam. Lielākā uzvara,ko vien var vēlēties, ir tikt atzītam Dieva priekšā. Šodien mans mērķis dzīvē un sportā ir pastāstīt apkārtējiem par brīnišķīgo Glābēju Jēzu Kristu, lai arī viņi iemantotu mūžīgo dzīvību kopā ar savu Radītāju. Manas ikdienas uzvaras sportā ir brīžos, kad piedzīvoju, kā Dievs paver ceļu uz sportistu sirdīm, un es varu liecināt tiem patiesību —  Jēzus Kristus Evaņģēliju.


Foto: Aksels Ambergs